Ταμειακές μηχανές SAM4S ER-420 j

Ταμειακές μηχανές SAM4S ER-420 j