Ταμειακές μηχανές INCOTEX 133

INCOTEX 133

Με Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο • Νέων Προδιαγραφών
• Διασύνδεση Με Γ.Γ.Π.Σ
• Εύκολη τοποθέτηση ρολλού • Μικρές Διαστάσεις

• FPDriver πρωτόκολλο επικοινωνίας για εμπορικές εφαρμογές (Εντατικής Λιανικής, Παραγγελειοληψίας, Φαρμακείων)