Πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης εφαρμογής e-Pos

Η εφαρμογή TexManager προσφέρει την δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης για τις εφαρμογές e-Pos, παρέχοντας δυνατότητες στον χρήστη όπως λήψη των πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο, δημιουργία και αποστολή νέων ειδών, παρακολούθηση αποθεμάτων, foodcost κλπ.

Το TexManager προσφέρει στην επιχείρηση σας.

• Διαχείριση απεριόριστων καταστημάτων
• Δημιουργία, τροποποίηση και αποστολή νέων ειδών
• Διαφορετικό τιμοκατάλογο ανα κατάστημα
• Διαχείριση αποθεμάτων
• Διαφορετική αποθήκη ανα κατάστημα
• Ενδοδιακινήσεις καταστημάτων
• Τιμολόγια αγοράς
• Foodcost
• Αναφορές ανά κατηγορία
• Αναφορές ανά προϊόν
• Αναφορές ανά είδος
• Αναφορές ανά χειριστή
• Αναφορες ανά ημέρα
• Αναφορες ανά εβδομάδα
• Αναφορες ανά μήνα
• Αναφορες ανά έτος