Ζυγαριές DIGI-SM-5300EV

Ζυγαριά ετικέτας DIGI SM-5300EV

Ζυγαριά ετικέτας κατάλληλη για κρεοπωλεία

 •     Ιχνηλασιμότητα κρέατος.
 •     Διατροφική αξία.
 •     Ονομασία καταστήματος έως 3 γραμμές.
 •     Επίπαγος (Κατεψυγμένα αλιεύματα).
 •     Αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση
 •   Περιγραφή του ζυγιζόμενου είδους PLU  έως 4 γραμμές.
 •     Αριθμός PLU.
 •     Τιμή κιλού ή τεμαχίου.
 •     Βάρος σε κιλά.
 •     Αξία σε ευρώ.
 •     Απόβαρο.
 •     Barcode (EAN13, ΕΑΝ128)
 •     Συστατικά έως 15 γραμμές.
 •     Ειδικά μηνύματα έως 8 γραμμές.
 •     Ημερομηνίες (Ζύγισης-Ανάλωση έως)
 •     Ώρα ζύγισης.
 •     Εικονίδια.
 •     Έκπτωση.
 •     Κείμενα (π.χ. Διατηρείται στους  2ºC).
 •     Ιχνηλασιμότητα κρέατος.
 •     Διατροφική αξία.
 •     Ονομασία καταστήματος έως 3 γραμμές.
 •     Επίπαγος (Κατεψυγμένα αλιεύματα).
 •     Αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση